Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Prepis vlastníkov pri predaji bytu (príp. dedičstve alebo po rozvode) má niekoľko krokov, ktoré sú prepojené s podpisom zmluvy o predaji a komunikáciou s Katastrálnym úradom.

Týmto procesom vás prevedie aj váš realitný maklér, právnik alebo pracovníci Klientskeho centra OSBD.

Postup pri prepise vlastníka bytu:

  • Pôvodný vlastník požiada o potvrdenie o nedoplatkoch v Klientskom centre OSBD (osobne, administratívny poplatok 8 eur). Potrebujete len občiansky a potvrdenie vám vydajú na počkanie. Toto potvrdenie je prílohou kúpno- predajnej zmluvy.
  • Pre zmenu na nového vlastníka v OSBD pri kúpe bytu budete potrebovať: ROZHODNUTIE o povolení vkladu, alebo LIST VLASTNÍCTVA / portál eskn - nový vlastník.
  • Vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo na rozúčtovanie nákladov medzi pôvodným a novým vlastníkom.  PDF
  • Na základe týchto dokumentov OSBD realizuje prepis vlastníkov za prítomnosti oboch strán. Administratívny poplatok 40 eur uhradí nový vlastník.