OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Prepis vlastníkov pri predaji bytu (príp. dedičstve alebo po rozvode) má niekoľko krokov, ktoré sú prepojené s podpisom zmluvy o predaji a komunikáciou s Katastrálnym úradom.

Týmto procesom vás prevedie aj váš realitný maklér, právnik alebo pracovníci Klientskeho centra OSBD.

Postup pri prepise vlastníka bytu:

  • Pôvodný vlastník požiada o potvrdenie o nedoplatkoch v Klientskom centre OSBD (osobne, administratívny poplatok 8 eur). Potrebujete len občiansky a potvrdenie vám vydajú na počkanie. Toto potvrdenie je prílohou kúpno- predajnej zmluvy.
  • Pre zmenu na nového vlastníka v OSBD pri kúpe bytu budete potrebovať Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností opečiatkovaný Katastrálnym úradom alebo Rozhodnutie o povolení vkladu.
  • Vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo na rozúčtovanie nákladov medzi pôvodným a novým vlastníkom.  PDF
  • Na základe týchto dokumentov OSBD realizuje prepis vlastníkov za prítomnosti oboch strán. Administratívny poplatok 40 eur uhradí nový vlastník.