Aktuality OSBD

Na základe splnených podmienok vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. §1 ods. 2 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2019-2020, Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

Oznam o zrušení poplatku za spracúvanie údajov

Oznam o zrušení poplatku za spracúvanie údajov
Oznamujeme všetkým členom OSBD, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €.

V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za používanie bytu.