Aktuality OSBD

Oznamujeme Vám, že dnes 20.08.2019 (utorok) bude pracovná doba ukončená o 13,00 hod vrátane Klientskeho centra. Centrálne stredisko údržby na Klokočine bude v riadnej prevádzke.. 

Oznam o zrušení poplatku za spracúvanie údajov

Oznam o zrušení poplatku za spracúvanie údajov
Oznamujeme všetkým členom OSBD, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €.

V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za používanie bytu.