Aktuality OSBD

OZNAM: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2018

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2018
OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV,TÚV, odparovacích a elektronických pomerových rozdeľovačov tepla za rok 2018 budú vykonávané spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o. v dňoch od 5. do 20.januára 2019. Ostatné odpočty sa robia digitálne - bez nutnosti vstupu do bytu.

Po uvedenom termíne bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2019 za poplatok.

KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VÁM VČAS OZNÁMI ODPOČTÁR VÝVESKOU VO VCHODE.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o., v požadovanom termíne a čase.

Poznámka: Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené merače pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádiomoduly na vodomeroch SV a TÚV) budú odčítané taktiež bez potreby vstupu do bytu.

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.