Ceny energií pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023

Ceny energií pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cene energií za teplo pre Nitru (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.) pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023.

Ceny energií bytov v správe OSBD Nitra - Vráble pre rok 2023 od Veolia Energia Vráble, a.s.

VEOLIA_URSO_2023 si môžete prečítať v PDF tu:
VEOLIA_URSO_2022 si môžete prečítať v PDF tu:
VEOLIA_URSO_2021 si môžete prečítať v PDF tu:
VEOLIA_URSO_2020 si môžete prečítať v PDF tu: