O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Tlačiť
PDF

Služby OSBD Nitra

Centrálne stredisko údržby OSBD NITRA

Pre zabezpečenie opráv a údržby bytových domov v správe OSBD Nitra má družstvo vybudované Centrálne stredisko údržby so sídlom Benkova 2 Klokočina:

telefónne číslo e-mail
nahlasovanie opráv: 037/65 10 242
majstri údržby: 037/65 10 301
vedúci údržby: 037/65 10 243 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Pracovisko Vráble (sídlisko Lúky 1122/38): 037/78 34 804 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Centrálne stredisko údržby vlastní OPRÁVNENIE na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch ako aj v exteriéroch. Práce na odstraňovaní azbestových materiálov CSÚ zabezpečilo na viac ako tridsiatich domoch pri rekonštrukcii inštalačných jadier.

  • (Viac informácií p. Milan Paška >> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) 0905/721 733

Profesijne je CSÚ vybavené pre výkon prác nasledujúceho druhu:

  • voda, kúrenie, plyn
  • práce izolatérske
  • práce zámočnícke

Uvedený rozsah prác ponúkame aj ostatným bytovým domom, ktoré nie sú v správe OSBD, prípadne štátnym inštitúciám a školám.

OSBD Nitra má v záujme operatívneho riešenia havarijných porúch po pracovnej dobe a v čase voľna zriadenú Pohotovostnú havarijnú službu, ktorej hlavnou náplňou je zasahovať pri havarijných stavoch, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, elektroinštalačných, ústrednom vykurovaní a výťahových zariadeniach.

Tieto práce vykonávame na základe dohody aj v bytových domoch, ktoré nie sú v správe družstva.

Číslo telefónu na Havarijnú službu je: 0905 387 890