Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Tlačiť
PDF

Služby OSBD Nitra

Centrálne stredisko údržby OSBD NITRA

Pre zabezpečenie opráv a údržby bytových domov v správe OSBD Nitra má družstvo vybudované Centrálne stredisko údržby so sídlom Benkova 2 Klokočina:

telefónne číslo e-mail
nahlasovanie opráv: 037/65 10 242
majstri údržby: 037/65 10 301
vedúci údržby: 037/65 10 243 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Pracovisko Vráble (sídlisko Lúky 1122/38): 037/78 34 804 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Centrálne stredisko údržby vlastní OPRÁVNENIE na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch ako aj v exteriéroch. Práce na odstraňovaní azbestových materiálov CSÚ zabezpečilo na viac ako tridsiatich domoch pri rekonštrukcii inštalačných jadier.

  • (Viac informácií p. Milan Paška >> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) 0905/721 733

Profesijne je CSÚ vybavené pre výkon prác nasledujúceho druhu:

  • voda, kúrenie, plyn
  • práce izolatérske
  • práce zámočnícke

Uvedený rozsah prác ponúkame aj ostatným bytovým domom, ktoré nie sú v správe OSBD, prípadne štátnym inštitúciám a školám.

OSBD Nitra má v záujme operatívneho riešenia havarijných porúch po pracovnej dobe a v čase voľna zriadenú Pohotovostnú havarijnú službu, ktorej hlavnou náplňou je zasahovať pri havarijných stavoch, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, elektroinštalačných, ústrednom vykurovaní a výťahových zariadeniach.

Tieto práce vykonávame na základe dohody aj v bytových domoch, ktoré nie sú v správe družstva.

Číslo telefónu na Havarijnú službu je: 0905 387 890