Tlačiť
PDF

Zásady hlasovania na schôdzach vlastníkov

Základnou právnou normou, ktorá upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov , ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku , je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Novela zákona č.182/1993 Z.z. (pdf)

 

Vzor zápisnica a uznesenie (doc)

 

Hlasovanie - tabuľka podľa novely č.182/1993 Z.z. (pdf)

 

Zákon 182/1993 Z.z. (pdf)