Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Tlačiť
PDF

Orgány Okresného stavebného bytového družstva,
so sídlom v Nitre, Dlhá ul., č.4

Členovia Predstavenstva OSBD
zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD dňa 10.11.2016

Ladislav Jakubík, predseda predstavenstva

Ing. Ján Ratkovský, podpredseda predstavenstva

Ing. Gabriela Ballayová, členka predstavenstva

Ľudovít Formel, člen predstavenstva

Miroslav Gerhát, člen predstavenstva

doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., člen predstavenstva

Zdenek Zaťko, člen predstavenstva

Členovia kontrolnej komisie
zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD dňa 10.11.2016

Ing. Vojtech Schuster, predseda kontrolnej komisie

Lýdia Ďurišová, členka kontrolnej komisie

Mgr. Alena Kočkovská, členka kontrolnej komisie

Delegáti Zhromaždenia delegátov OSBD

Zoznam delegátov Zhromaždenia delegátov OSBD so sídlom v Nitre zvolených na členských schôdzach konaných v júni 2016 na volebné obdobie 2016 – 2021.

NITRA

VO č. 1 Peter Hübner
VO č. 2 Cecília Kosibová
VO č. 3 Milan Lörincz
VO č. 4 Stanislav Múdry
VO č. 5 PhDr. Lívia Gábrišová
VO č. 6 Ing. Miriam Polónyová
VO č. 7 Etela Senecká
VO č. 8 Mária Kinclová
VO č. 9 Ing. Alžbeta Osuská
VO č.10 Mgr. Július Kárász
VO č.11 Mgr. Terézia Kiššová
VO č.12 Róbert Kollár
VO č.13 Katarína Velčická
VO č.14 Ing. Mikuláš Gajdoš
VO č.15 Ing. Anton Žikla
VO č.16 Mgr. Viera Žiaková
VO č.17 Mgr. Margita Vlasáková
VO č.18 Ladislav Balko
VO č.19 Ing. Marián Bidelnica
VO č.20 Margita Paukeová
VO č.21 Peter Čecho
VO č.22 Ing. Peter Kološta
VO č.23 František Hollý
VO č.24 Ján Kiss
VO č.25 Mária Čáporová
VO č.26 Ing. Miloslav Kramár
VO č.27 Baltazár Bakai
VO č.28 Daniela Žáková
VO č.29 Mgr. Michal Fuska
VO č.30 Ing. Ľubomír Berežný
VO č.31 Mária Lietavová
VO č.32 Milan Boledovič
VO č.33 PhDr. Eva Al-Absiová, PhD.
VO č.34 Mgr. Beáta Ondrejková
VO č.35 Bohdan Palamarčuk
VO č.36 Alexander Kóša
VO č.37 Peter Lavo
VO č.38 Andrea Bernáthová
VO č.39 Gabriela Levická
VO č.40 Eva Kocanová
VO č.41 Helena Gajdošová
VO č.42 Karol Latečka
VO č.43 Marek Švihorík
VO č.44 Peter Vereš
VO č.45 Jozef Pintér
VO č. 46 Ing. Jozef Korec

VRÁBLE :

VO č.47 Stanislav Paukov
VO č.48 PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.
VO č.49 Ing. Ladislav Jamrich
VO č.50 Ing. František Klozík

VOLEBNÝ PORIADOK pre voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (.pdf)