Tlačiť
PDF

Nová smernica pre výťahy

Tu nájdete všetky potrebné materiály...

Smernicu na výťahy platnú od 1.1.2013

Zoznam zamestnancov OSBD Nitra, zodpovedných za údržbu a prevádzkovanie výťahov

 

Smernica na výťahy (.pdf) 290 Kb

Zoznam zodpovedných zamestnancov (.pdf) 36 Kb