Akcie a novinky

Tlačiť
PDF

Obnova bytovej budovy - financovanie zo ŠFRB

V priloženom súbore nájdete podmienky od 1.1.2018. obnovy bytovej budovy zo ŠFRB, na stiahnutie...

Obnova bytovej budovy - financovanie zo ŠFRB, podmienky od 1.1.2018. v PDF

Tlačiť
PDF

Reklamačný poriadok OSBD Nitra

Tu nájdete Reklamačný poriadok OSBD Nitra na stiahnutie ...

Reklamačný poriadok OSBD Nitra v PDF

Tlačiť
PDF

Domový poriadok

Tu nájdete Domový poriadok na stiahnutie...

Domový poriadok v pdf

Tlačiť
PDF

Prehľad napojenia bytových domov na kotolne Nitra - Klokočina - Párovce ...

Prehľad napojenia bytových domov na kotolne(.pdf) 290 Kb

Tlačiť
PDF

Nová smernica pre výťahy

Tu nájdete všetky potrebné materiály...

Smernicu na výťahy platnú od 1.1.2013

Zoznam zamestnancov OSBD Nitra, zodpovedných za údržbu a prevádzkovanie výťahov

 

Smernica na výťahy (.pdf) 290 Kb

Zoznam zodpovedných zamestnancov (.pdf) 36 Kb

Tlačiť
PDF

Na tomto mieste sa dá stiahnúť  Spoločné čestné vyhlásenie vlastníkov bytu alebo
odberateľov elektriny v domácnosti...

Spoločné čestné vyhlásenie.xls

Viac článkov...