Spravodaj OSBDNR 1/2014
This is a SEO version of Spravodaj OSBDNR 1-2014 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ako Spravodaj OSBDNR čítať

Prvým tlačidlom v navigačnej lište pod spravodajom si môžete spravodaj zväčšiť na celú obrazovku a následne aj zmenšiť. Listovať môžete pomocou myšky alebo pomocou šípiek. Dvojitým kliknutím na stránku spravodaja sa stránka ešte viac priblíži. Pomocou klávesy ESC sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.
Predposledným tlačidlom si môžete celý spravodaj stiahnuť vo verzii PDF v plnej tlačovej kvalite.