Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Informačný spravodaj OSBDNR

Na tomto mieste nájdete zoznam časopisov Spravodaj OSBDNR z posledných rokov. Príslušné číslo si môžete prezererať kliknutím na obrázok. Ponúkame vám aj možnosť stiahnuť si Spravodaj vo formáte PDF v plnej tlačovej kvalite.


Rok 2014

Spravodaj OSBDNR 2014 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2014 č. 2
Spravodaj OSBDNR 2014 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2014 č. 2

Rok 2013

Spravodaj OSBDNR 2013 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2013 č. 2
Spravodaj OSBDNR 2013 č. 1 Spravodaj OSBDNR 2013 č. 2