Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 240 členov.

Počet bytov k 31.12.2017 je 14 990.

Vo vlastníctve OSBD je 1 000 a v správe OSBD je 13 088 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 13 088 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 10 032 bytov
  • v meste Vráble 1 055 bytov

Klientske centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j.
nie je možná platba platobnou kartou.

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 41
Streda: 8,00 - 17,00 tel: 037 69 278 42
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

>> Klientske centrum OSBD Nitra ...